Cybersecurity Reinvented

Zminimalizuj występowanie ryzyka identyfikując obszary wymagające inwestycji

Zamów prezentację

Liderzy kluczowych branż wybrali Actuality

Wielkoskalowe operacje wymagają proporcjonalnych rozwiązań

Finanse

 • Banki
 • Ubezpieczyciele
 • Biura Maklerskie

Energetyka

 • Elektrownie
 • BOKi
 • Operatorzy Przemysłowi

Branża Naftowa

 • Firmy Wydobywcze
 • Rafinerie
 • Dystrybutorzy

Metodologia oparta na najlepszych standardach

Actuality jest zbudowane na podstawie najlepszych światowych metodyk pracy w zakresie oceny ryzyka bezpieczeństwa informatycznego, na praktyce oceny i zabezpieczenia firm, na wiedzy i doświadczeniu wybitnych światowych praktyków i ekspertów w zakresie zabezpieczania systemów informatycznych.

System Ilościowej Oceny Ryzyka

Dzięki ilościowemu podejściu do oceny ryzyka, Actuality daje zespołom IT / specjalistom od bezpieczeństwa możliwość zarządzania stanami ryzyka w ich organizacjach. Z Actuality będziesz mógł porównywać wyniki audytów, tworzyć konkretne plany zminimalizowania ryzyka i lepiej zabezpieczać systemy teleinformatyczne w Twojej organizacji.

Identyfikacja problemów wraz z planami naprawczymi

Nasze narzędzie pozwala zidentyfikować konkretne problemy, po czym tworzy w odpowiedzi na nie tworzy symulacje planów naprawczych - tak, aby Twoja organizacja wydawała swój budżet w sposób optymalny.

Symulator strategii poprawy bezpieczeństwa

Dzięki Actuality, jesteś w stanie symulować dowolne strategie poprawy bezpieczeństwa przed ich faktycznym wdrożeniem. Dzięki temu, wszystkie dokonywane inwestycje oparte są o twarde współczynniki.

Zwiększ kontrolę nad Polityką Bezpieczeństwa

 • Możliwość obliczenia ROI z inwestycji w bezpieczeństwo

  Wyeliminowanie braku możliwości obliczenia ROI z inwestycji w bezpieczeństwo ( dotychczasowy brak możliwości uzasadniania ekonomicznego inwestycji w poprawę bezpieczeństwa).

 • Wsparcie dla audytorów mierzących się z brakiem standaryzacji

  Możliwości stosowania przez różnych audytorów zarówno dotychczasowych metodologii badania i oceny poziomu ryzyka bezpieczeństwa jak i/lub metodologii ARA pozwalającej standaryzować wyniki i/lub porównywać je z innymi wynikami.

 • Bieżący dostęp do nowej wiedzy i praktyk optymalizujących poziom bezpieczeństwa

  Unikanie obecnie występującego braku pomiaru i oceny ryzyka pomiędzy audytami, w czasie rzeczywistym.

 • Dostarczenie ludziom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo aktualnej informacji ilościowej

  Możliwości porównywania wyników audytów a tym samym poziomu poprawy bezpieczeństwa, realizowanych przez różnych audytorów.

 • Informacja o bezpieczeństwie wreszcie należy do organizacji, nie do specjalistów

  Dzięki stosowaniu Actuality, cała wiedza dotycząca bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych należy do organizacji, nie do pracowników